Disertační práce

Jak na disertační práci? Profi podklady pro vaše školní práce přináší profipodklady.cz

Disertační práce co to je ?

Jedná se o závěrečnou práci nejvyššího stupně vysokoškolského studia, tedy studia doktorského. Lidově nazývanou také disertačka. Po 3-4 letech doktorského studia má úspěšný obhájce disertační práce právo užívat akademický titul doktor, případně doktor teologie Ph.D. nebo Th.D. Disertační práce se svým rozsahem a odborností řadí mezi nejnáročnější akademické texty. Student má obvykle na její zpracování celou dobu studia, tedy 3 roky minimálně.